Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar »  Publicering av AD:s domar

Publicering av AD:s domar

Arbetsdomstolen meddelar normalt sina domar på onsdagar kl. 11.00.

Alla domar som har något allmänt intresse ges ut i tryck i publikationen "Arbetsdomstolens domar". Denna kommer ut i dels lösbladshäften som utkommer ca 1 gång per månad, dels en slutlig årsbok. Årsboken kommer ut i maj påföljande år. På detta sätt finns i allmänhet en dom tillgänglig i tryck inom någon månad efter det att domen meddelades. Prenumeration på lösbladshäften och årsboken Arbetsdomstolens domar kan beställas hos Fritzes kundservice, 106 47 STOCKHOLM, tel 08 – 598 191 90, fax 08 – 598 191 91, e-post order.fritzes@nj.se.

Kostnadsfri information om Arbetsdomstolens domar fr.o.m. år 1993 finns på www.domstol.se.

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00
Fax. 08-617 66 15