Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Förhandlingar

Förhandlingar

Tisd. 16.11 med forts. onsd. 17.11 och torsd. 18.11 kl. 09.00 alla dagarna

Mål Nr. A 1/21 (1:1)

Svenska Polisförbundet ./. Staten genom Polismyndigheten
 
En arbetstagare hos Polismyndigheten har efter säkerhetsprövning bedömts inte uppfylla kraven för att arbeta i säkerhetsklassad anställning och har därefter avskedats från sitt arbete. Fråga om det funnits laga skäl för avskedandet eller i vart fall saklig grund för uppsägning.

Torsd. 18.11 kl. 09.00

Mål Nr. A 28/19 (4:1)

Svenska Transportarbetareförbundet ./. Almega Tjänsteföretagen och Marknad & Service i Syd AB
 
Tolkning av en kollektivavtalsbestämmelse om garantilön för arbete för vilken den gängse löneformen är prestationslön.

Onsd. 24.11 kl. 09.00

Mål Nr. A 50/21 (1:1)

Vision ./. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Avesta-Grytnäs pastorat
 
Uppsägning och turordningsbrott. Fråga om de omplaceringserbjudanden en arbetstagare i en arbetsbristsituation erbjudits varit skäliga eller om han borde ha turordnats med en annan arbetstagare.

Tisd. 30.11 (dag 1 INSTÄLLD), onsd. 1.12 och 2.12 kl. 09.00 alla dagar

Mål Nr. A 46/20, A 40/21 och A 41/21 (2:2)

Fackförbundet ST ./. Staten genom Arbetsgivarverket
 
Fråga om Kriminalvården har nekat en arbetstagare partiell föräldraledighet eller om arbetstagaren dragit tillbaka sin ansökan om föräldraledighet. Också fråga om sättet arbetstagaren begärt att få lägga ut sin föräldraledighet inneburit en påtaglig störning i arbetsgivarens verksamhet.

Onsd. 1.12 med forts. torsd. 2.12 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 46/20, A 40/21 och A 41/21 (2:2)

Fackförbundet ST ./. Staten genom Arbetsgivarverket
 
Fråga om Kriminalvården har nekat en arbetstagare partiell föräldraledighet eller om arbetstagaren dragit tillbaka sin ansökan om föräldraledighet. Också fråga om sättet arbetstagaren begärt att få lägga ut sin föräldraledighet inneburit en påtaglig störning i arbetsgivarens verksamhet.

Onsd. 1.12 kl. 09.00; INSTÄLLD

Mål Nr. A 35/21 (3:1)

Industrifacket Metall ./. Motorbranschens Arbetsgivareförbund och Mechanum Sverige AB
 
Har det funnits skäl för avskedande av en arbetstagare som påstås ha uttalat hot om våld?

Tisd. 7.12 kl. 09.00

Mål Nr. A 43/21 (3:1)

OFR-P – Svenska Polisförbundet ./. Staten genom Polismyndigheten
 
En arbetstagare i Polismyndigheten har stängts av från arbetet i åtminstone två dagar och stannat hemma med lön i ytterligare två dagar. Har myndigheten därmed vidtagit en otillåten disciplinåtgärd, och ska den i så fall betala allmänt skadestånd till arbetstagaren?

Tisd. 7.12 kl. 09.00; INSTÄLLD

Mål Nr. A 4/21 (4:1)

Industrifacket Metall ./. Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige och Emmaboda Glas AB
 
Ett bolag har ansökt om företagsrekonstruktion. En arbetstagare som därefter sagts upp pga. arbetsbrist har varit arbetsbefriad under den största delen av uppsägningstiden och fått lönegaranti. Under uppsägningstiden har ett offentligt ackord fastställts och företagsrekonstruktionen avslutats. Fråga om det offentliga ackordet ska omfatta arbetstagarens kvarstående fordringar på uppsägningslön och semesterförmåner för tiden efter det att lönegarantin upphört, samt ersättning för kompensationstid och sparade semesterdagar avseende tiden före tre månader före ansökan om företagsrekonstruktion.

Fred. 10.12 med forts. tisd. 14.12 (reservdag) kl. 09.00 båda dagarna; INSTÄLLD

Mål Nr. A 83/21 (3:1)

Fackförbundet ST ./. Staten genom Arbetsgivarverket
 
En expeditionsvakt i domstol har fått sitt ordningsvaktsförordnande indraget och åtalats för sexuellt ofredande. Saklig grund för uppsägning?

Tisd. 11.1 med forts. onsd. 12.1, torsd. 13.1 och fred. 14.1 (reservdag) kl. 09.00 alla dagarna

Mål Nr. A 57/21 (1:1)

Saco-S genom Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) ./. Staten genom Göteborgs universitet
 
Fråga om det funnits saklig grund för uppsägning av en it-samordnare och därvid om han gjort sig skyldig till misskötsamhet i arbetet och arbetsvägran samt om arbetsgivaren fullgjort sin omplaceringsskyldighet.

Torsd. 13.1 med forts. fred. 14.1 (reservdag) kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 37/21 (3:2)

Unionen ./. Göteborgs Lawn-Tennisklubb
 
Fråga om det funnits laga grund för avskedande eller om det i vart fall funnits skäl för uppsägning av en person som arbetat på en tennisklubb.

Tisd. 25.1 med forts. onsd. 26.1 och torsd. 27.1 kl. 09.00 alla dagarna

Mål Nr. A 48/20 och A 85/21 (1:1)

OFR/P genom Svenska Polisförbundet ./. Staten genom Arbetsgivarverket och Svenska Polisförbundet ./. Staten genom Polismyndigheten
 
En arbetstagare hos Polismyndigheten har efter säkerhetsprövning bedömts inte uppfylla kraven för att arbeta i säkerhetsklassad anställning. Arbetstagaren har därefter stängts av från sitt arbete och senare sagts upp. Fråga om staten genom att stänga av arbetstagaren brutit mot kollektivavtalet (villkorsavtalet) eller på annan grund ska betala allmänt skadestånd till arbetstagaren och/eller förbundet, samt om uppsägningen varit sakligt grundad. Även fråga om staten brutit mot 11 § medbestämmandelagen genom att inte lämna tillräcklig information vid de förhandlingar som förevarit mellan staten och förbundet.

Tisd. 25.1 med forts. onsd. 26.1 (reservdag) kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 132/20 (4:1)

Svenska Hamnarbetarförbundet ./. Sveriges Hamnar och Karlshamns Hamn Aktiebolag
 
Fråga om överenskommelse krävts och om sådan träffats när avsteg från kollektivavtalade arbetstider gjorts samt om arbetstagarna då skulle fått övertidsersättning.

Onsd. 9.2 med forts. torsd. 10.2 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 42/21 (2:2)

Göteborgs Lokala Samorganisation ./. Almega Tjänsteförbunden (för ej talan) och VGS Städtjänst AB
 
Talan om ogiltigförklaring av uppsägning samt fordran på lön, semesterersättning och skadestånd m.m. avseende anställda vid ett städföretag. Tvist bl.a. om det förekommit en verksamhetsövergång enligt 6 b § anställningsskyddslagen.

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00