Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Förhandlingar

Förhandlingar

Torsd. 25.6 kl. 09.00

Mål Nr. A 108/19 (4:1)

Svenska Kommunalarbetareförbundet ./. Sveriges Bussföretag och Arriva Sverige Aktiebolag
 
En busschaufför har avskedats under påstående om att han vandaliserat arbetsgivarens egendom, s.k. greenboxar. Fråga om det funnits skäl för avskedande.

Tisd. 1.9 med forts. onsd. 2.9 kl. 09.30 båda dagarna; INSTÄLLD

Mål Nr. A 45/19 (4:2)

Industrifacket Metall ./. Innovations- och Kemiarbetsgivarna i Sverige och AMO Uppsala AB
 
Fråga om ett bolag har betalat ut korrekt semesterersättning och ersättning för arbetstidsförkortning till fem arbetstagare i samband med slutlön. Parterna tvistar om bolaget tillämpar sammanfallande intjänande- och uttagsår.

Onsd. 9.9 kl. 09.00

Mål Nr. A 98/19 (2:1)

Svenska Kommunalarbetareförbundet ./. Arbetsgivarföreningen KFO (för ej talan) och N.G.
 
Fordran på lön m.m.

Torsd. 10.9 med forts. fred. 11.9 kl. 09:00 båda dagarna

Mål Nr. A 96/19 (4:2)

Unionen ./. Innovationsföretagen och SWECO Systems AB
 
En arbetstagare har avskedats med hänvisning till hans agerande mot en kvinnlig kollega under en konferensresa, innefattande påstående om sexuellt ofredande. Den huvudsakliga tvistefrågan gäller om det funnits laga skäl för avskedande. Därvid tvistar parterna bl.a. om arbetstagaren gjort sig skyldig till det som lagts honom till last.

Tisd. 15.9 kl. 09.00 med forts. onsd. 16.9 kl. 08.30

Mål Nr. B 6/20 (2:2)

T.H. ./. Domstolsverket
 
Ogiltigförklaring av uppsägning m.m. En domstolshandläggare vid en tingsrätt har sagts upp på grund av personliga skäl, med hänvisning till låg prestationsförmåga, bristande skicklighet och allvarliga samarbetssvårigheter. Den huvudsakliga tvistefrågan gäller om uppsägningen har varit sakligt grundad. Arbetstagaren har därvid gjort gällande bl.a. att arbetsgivaren brustit i sin skyldighet att utreda och vidta lämpliga stöd- och anpassningsåtgärder med anledning av hennes tidigare fastställda diagnoser.

Torsd. 24.9 kl. 09.00

Mål Nr. A 64/19 (4:2)

Svenska Musikerförbundet ./. ENKÖPINGS PASTORAT
 
Fråga om en arbetsgivare brustit i sin skyldighet att förhandla med en arbetstagarorganisation enligt 13 § MBL.

Tisd. 29.9 med forts. onsd. 30.9 kl. 09.30 båda dagarna

Mål Nr. A 48/19 (4:2)

Seko, Service- och kommunikationsfacket ./. Almega Tjänsteförbunden och Arriva Sverige Aktiebolag
 
Fråga om ett bolag som bedriver tågtrafik har förlagt arbetstid i strid med bestämmelser om nattarbete i mellan parterna gällande kollektivavtal. Parterna tvistar bl.a. om något lokalt avtal gäller dem emellan samt om kollektivavtalsbestämmelsen är tillämplig på den typ av trafik som arbetet utförts i.

Tisd. 29.9 med forts. onsd. 30.9 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 89/19 och A 90/19 (1:1)

Svenska Hamnarbetarförbundet ./. Sveriges Hamnar och APM Terminals Gothenburg AB
 
Fråga om ett bolag, genom att utan att träffa en överenskommelse med förbundet om nya arbetstidsscheman, brutit hamn- och stuveriavtalet träffat med förbundet, eller om bolaget i vart fall brutit mot 11 § medbestämmandelagen genom att inte förhandla med förbundet innan bolaget fattade beslut om ändrade arbetstidsscheman. Även fråga om bolaget hindrat ett skyddsombud att fullgöra sitt uppdrag och därmed brutit mot arbetsmiljölagen och förtroendemannalagen.

Tisd. 6.10 kl. 09.00

Mål Nr. B 3/20 (3:1)

Marginalen Bank Bankaktiebolag AB ./. F.S. och Skandinavisk Företagsleasing AB
 
Fråga om en tidigare anställd röjt och/eller utnyttjat företagshemligheter.

Onsd. 7.10 kl. 09.00

Mål Nr. A 29/20 (2:1)

Byggnadsfirman PME AB ./. Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Byggnads Skåne och Byggnads Mälardalen
 
Ett byggentreprenadbolag har ingått hängavtal till byggavtalet. Två av Svenska Byggnadsarbetareförbundets regioner har, med hänvisning till att bolaget bryter mot lag och kollektivavtal, skriftligen uppmanat kunder till bolaget att häva sina entreprenadavtal. Olovlig stridsåtgärd?

Tisd. 13.10 med forts. onsd. 14.10 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 113/19 och A 114/19 (1:1)

Industrifacket Metall ./. GT Trading Entreprenadmaskiner AB
 
Skadestånd på grund av avskedande. Tvisten gäller huvudsakligen frågan om bolaget har avskedat två anställda maskintekniker, eller om dessa istället har sagt upp sig själva. Parterna tvistar även om det i förekommande fall funnits skäl för avskedande eller saklig grund för uppsägning.

Tisd. 17.11 med forts. onsd. 18.11 och torsd. 19.11 kl. 09.00 alla dagarna

Mål Nr. A 143/19 (3:2)

Livsmedelsarbetareförbundet ./. Livsmedelsföretagen och Carlsberg Supply Company Sverige AB
 
Ett bolag har beslutat att utföra visst arbete, som tidigare hanterats av bolagets kunder, i egen regi. Beslutet föregicks inte av någon medbestämmandeförhandling eller annan samverkan med förbundet. Inte heller fick förbundet i förväg någon information om det tilltänkta beslutet. Fråga bl.a. om bolaget därigenom brutit mot 11 och 19 §§ medbestämmandelagen samt mot mellan parterna gällande kollektivavtal.

Fred. 20.11 kl. 09.00

Mål Nr. A 24/20 (4:2)

Livsmedelsarbetareförbundet ./. Livsmedelsföretagen och Carlsberg Supply Company Sverige AB
 
Ett bolag har beslutat att utföra visst arbete, som tidigare hanterats av bolagets kunder, i egen regi. Förbundets skyddsombud hos bolaget gavs inte möjlighet att inför beslutet delta i planeringen av detta arbete och de underrättades inte heller i förväg om det tilltänkta beslutet. Parterna tvistar om bolaget därigenom hindrat 19 av förbundets skyddsombud på olika orter hos bolaget att fullgöra sina uppgifter och därmed brutit mot arbetsmiljölagen och förtroendemannalagen.

Tisd. 8.12 med forts. onsd. 9.12 och torsd. 10.12 kl. 09.00 alla dagarna

Mål Nr. A 11/20 (3:1)

Unionen ./. Fastigo, Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation (för ej talan) och Partillebo Aktiebolag
 
Krav på skadestånd på grund av påstått avskedande utan laga grund.

Tisd. 8.12 med forts. onsd. 9.12 kl. 09.00 båda dagarna

Mål Nr. A 128/19 och A 14/20 (4:2)

Svenska Polisförbundet ./. Staten genom Polismyndigheten
 
Ett antal anställda inom polisen har i enlighet med en särskild förordning haft tidsbegränsade anställningar som kommissarier, utöver sin tillsvidareanställning som inspektör eller polisassistent. Fråga om de tidsbegränsade anställningarna saknat rättslig grund efter bildandet av Polismyndigheten och därmed löpt tillsvidare från den tidpunkten samt om de berörda arbetstagarna, som fått återgå till sin grundanställning, skiljts från sina kommissarieanställningar. Även fråga om visstidsanställningarna innehafts i strid med anställningsskyddslagen och därmed ska förklaras gälla tills vidare.

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00