Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


AD 2018 nr 26

Domen refereras inte
 
Unionen

mot

Bäckbodagård AB i likvidation i konkursMålet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att talan avslogs.


Ledamöter: Jonas Malmberg, Sören Öman, referent, och Hannah Edström.

Rättssekreterare: Sofia Rasmusson


Mål nr A 7/18

AD 2019 nr 25

Domen refereras inte
 
GS Facket för Skogs-, Trä- och Grafisk bransch

mot

Bäckbodagård AB i likvidation i konkursMålet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att talan avslogs.


Ledamöter: Jonas Malmberg, referent, Sören Öman och Hannah Edström. Enhälligt.


Mål nr A 22/18

AD 2019 nr 24

Fråga om disciplinpåföljd enligt lagen om offentlig anställning.
 
Fackförbundet ST

./.

Staten genom Arbetsgivarverket

Mål nr A 71/18

Sökord: lagen om offentlig anställning, disciplinpåföljd, jäv

Lagrum och SFS:nr: 14 § lagen (1994:260) om offentlig anställning, 11 och 12 §§ förvaltningslagen (1986:223)

Ladda hem dom/beslut i pdf-format

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00
Fax. 08-617 66 15