Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


Dom nr 51/16, Mål nr A 194/15, 2016-08-24

Svenska Kommunalarbetareförbundet

mot

S.H. med registrerad firma STÄD OCH ALLSERVICE I LULEÅ i LuleåMålet gällde brott mot förhandlingsskyldigheten enligt medbestämmandelagen m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro.


Ledamöter: Jonas Malmberg, Kerstin G Andersson, Sandra Lundgren, Bengt Huldt, Göran Söderlöf, Malin Ackholt, Anders Hammarbäck. Enhälligt.

Rättssekreterare: Marie Lifvendahl


Dom nr 50/16, Mål nr A 74/16, 2016-08-24

Svenska Målareförbundet

mot

Sammlands Entreprenad AB i JohanneshovMålet gällde skadestånd på grund av förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.


Ledamot: Jonas Malmberg

Rättssekreterare: Hannah Edström


St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00
Fax. 08-617 66 15