Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


Dom nr 54/17, Mål nr A 86/17, 2017-10-11

Svenska Målareförbundet

mot

Ekholmens Puts & Måleri FS ABMålet gällde fordran på lön m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.


Ledamot: Jonas Malmberg

Rättssekreterare: Martina Sjölund

Dom nr 53/17, Mål nr A 85/17, 2017-10-11

Svenska Målareförbundet

mot

Ekholmens Puts & Måleri FS ABMålet gällde fordran på lön m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.


Ledamot: Cathrine Lilja Hansson

Rättssekreterare: Malin Simon Holm


Dom nr 52/17, Mål nr A 165/16, 2017-10-11

Ogiltigförklaring av avskedande m.m.
 
Ett bolag har avskedat en produktionsledare under bl.a. påståenden om att produktionsledaren hotat och slagit en annan anställd och varit inblandat i sin sons grova misshandel av den anställde samt uppdragit åt en arbetskollega att förmå tilltänkta vittnen att ta tillbaka sina uppgifter. Fråga om arbetsgivarparterna förmått styrka sina påståenden och om det funnits laga skäl för att skilja arbetstagaren från anställningen

Ladda hem dom/beslut i pdf-format

Dom nr 51/17, Mål nr A 146/16, 2017-10-11

Diskrimineringsersättning
 
Bristande tillgänglighet. Fråga om en högskola har brutit mot diskrimineringslagen genom att neka en döv arbetssökande anställning som lektor, med hänvisning till att de åtgärder för tillgänglighet, främst tolktjänster, som behövdes var för kostsamma och belastande för att vara skäliga.

Ladda hem dom/beslut i pdf-format

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00
Fax. 08-617 66 15