Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


AD 2019 nr 3

SAS har hyrt in flygplan med egen besättning, s.k. wet lease, från flera olika flygbolag utan föregående förhandling med Svensk Pilotförening (SPF). Efter förhandling har SAS betalat visst skadestånd för brott mot förhandlingsskyldighet till SPF. SPF har därefter väckt talan och yrkat skadestånd av SAS för brott mot förhandlingsskyldigheten avseende inhyrningarna från två av flygbolagen. Arbetsdomstolen har funnit att det inte funnits någon förhandlingsskyldighet avseende ett av flygbolagen då den inhyrningen omfattats av ett undantag från förhandlingsskyldigheten i § 21 i pilotavtalet mellan SAS och SPF samt att det som förekommit vid förhandlingen och SAS betalning av skadestånd innebär att SAS har fullgjort sin skadeståndsskyldighet avseende inhyrningen från det andra flygbolaget.
 
Svensk Pilotförening

mot

1. Svenska Flygbranschen
2. Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden

Mål nr A 47/17

Sökord: inhyrning, wet lease, förhandlingsskyldighet, pilotavtalet, pilot, medbestämmandelagen

Lagrum och SFS:nr: 38 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet


Ladda hem dom/beslut i pdf-format

AD 2019 nr 2

Huvudsakligen fråga om det funnits saklig grund för uppsägning på grund av personliga skäl av en arbetstagare med lång anställningstid. Därvid även fråga om arbetsgivaren uppfyllt sin omplaceringsskyldighet. Enligt arbetsgivarparterna har arbetstagaren vid upprepade tillfällen under en längre period allvarligt brutit mot sina skyldigheter i anställningen genom ett stort antal fall av arbetsvägran och genom att ha uppträtt sarkastiskt och otrevligt mot sina närmaste chefer. Vidare fråga om arbetsgivaren har haft särskilda skäl enligt 34 § 2 st. anställningsskyddslagen för att stänga av arbetstagaren från arbete under viss tid.
 
Unionen

mot

1. Almega Tjänsteföretagen
2. Anticimex Aktiebolag

Mål nr A 33/18

Sökord: Uppsägning, personliga skäl, omplaceringsskyldighet, avstängning

Lagrum och SFS:nr: 7 och 34 §§ lagen (1982:80) om anställningsskydd

Rättsfall: AD 1978 nr 6, AD 1978 nr 117, AD 2010 nr 62, AD 2017 nr 3, AD 2017 nr 49


Ladda hem dom/beslut i pdf-format

AD 2019 nr 1

Domen refereras inte
 
Huddinge Lokala Samorganisation

mot

Logistik & distribution i Norden ABMålet gällde fordran på övertidsersättning m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Ledamot: Jonas Malmberg

Rättssekreterare: Hannah Edström

Mål nr A 58/18

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00
Fax. 08-617 66 15