Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


AD 2018 nr 4

Kollektivavtal gäller mellan en arbetstagarorganisation och arbetsgivaren. Arbetstagarorganisationen begärde att få ta del av önskemål om nya positioner, s.k. biddingar, som arbetstagarna lämnat till arbetsgivaren. Fråga om arbetsgivaren brutit mot 19 § medbestämmandelagen genom att inte låta organisationen ta del av uppgifterna.
 
Svensk Pilotförening
mot
1. Svenska Flygbranschen
2. Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden

Mål nr A 17/17

Sökord: informationsskyldighet

Lagrum och SFS:nr: 19 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Rättsfall: AD 1981 nr 166, AD 1982 nr 7, AD 1989 nr 94, AD 1992 nr 16


Ladda hem dom/beslut i pdf-format

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00
Fax. 08-617 66 15