Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2020  | 2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


AD 2020 nr 3

En person, som är döv, sökte en anställning som receptionist. Det var fråga om ett vikariat om åtta månader. I annonsen ställdes krav på att de sökande skulle behärska samtliga telefontekniker, innefattande även taltelefoni. Personen kallades inte till intervju och erhöll inte heller anställningen eftersom han, på grund av att han är döv, inte kan använda taltelefon. Fråga om detta har utgjort direkt diskriminering, indirekt diskriminering eller diskriminering genom bristande tillgänglighet.
 
Unionen

mot

Stockholms läns landsting

Mål nr A 149/18

Sökord: diskriminering, tillgänglighet, döv, funktionsnedsättning, taltelefoni

Lagrum och SFS:nr: 2 kap. 1 § diskrimineringslagen (2008:567)

Rättsfall: AD 2010 nr 13, AD 2012 nr 51, AD 2017 nr 51

Ladda hem dom/beslut i pdf-format

AD 2020 nr 2

Interimistiskt förordnande enligt 34 § tredje stycket anställningsskyddslagen. En säljare vid ett charkföretag har sagts upp under angivande av arbetsbrist. Arbetsdomstolen har ansett att det är mer eller mindre uppenbart att det funnits saklig grund för uppsägning.
 
SP Chark AB

mot

A.R.

Mål nr B 125/19

Sökord: uppsägning, arbetsbrist

Lagrum och SFS:nr: 7 § och 34 § tredje stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd

Rättsfall: AD 1988 nr 120, AD 2015 nr 34, AD 2017 nr 58, AD 2018 nr 76

Ladda hem dom/beslut i pdf-format

AD 2020 nr 1

Fråga om ett måleriföretag brutit mot en bestämmelse i måleriavtalet om att arbetsgivaren ska anvisa personalutrymme.
 
Svenska Målareförbundet

mot

1. Måleriföretagen i Sverige

2. Målericompaniet Sverige Aktiebolag

Mål nr A 123/18

Sökord: kollektivavtalsbrott, kollektivavtal, personalutrymme, måleriavtalet

Rättsfall: AD 2019 nr 10


Ladda hem dom/beslut i pdf-format

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00