Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


Dom nr 17/17, Mål nr A 132/15, 2017-03-22

Skadestånd på grund av avskedande
 
En arbetssökande och en skolchef undertecknade ett anställningsavtal avseende en anställning som rektor och förskolechef. Fråga om arbetsgivaren blivit bunden av anställningsavtalet, och i så fall, om det funnits laglig grund att skilja arbetstagaren från anställningen.Ladda hem dom/beslut i pdf-format

Dom nr 18/17, Mål nr A 107/16 och 108/16, 2017-03-22

1. Svenska Målareförbundet
2. J.J.L.J. i Tyresö

mot

Pintum AB i StockholmMålet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro.


Ledamot: Sören Öman

Rättssekreterare: Per Fabricius


St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00
Fax. 08-617 66 15