Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2020  | 2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


AD 2020 nr 18

Fråga bl.a. om en tidigare arbetstagare till sin nya arbetsgivare utnyttjat eller röjt företagshemlig information tillhörig den tidigare arbetsgivaren såvitt avser dels utformningen av en uppfinning, som patentsökts, dels vidareutveckling av uppfinningen.
 
C-Rad Imaging AB

mot

K.M.

Mål nr B 73/19

Sökord: företagshemlighet, synnerliga skäl, allmänt skadestånd

Lagrum och SFS:nr: 1 §, 7 § och 9 § lagen (1990:409) om företagshemligheter

Rättsfall: AD 2006 nr 49, AD 2010 nr 27, AD 2013 nr 24, AD 2017 nr 12

Ladda hem dom/beslut i pdf-format

AD 2020 nr 17

Domen refereras inte
 
H.K.

./.

T.D.

Överklagade avgörandet: Helsingborgs tingsrätts dom den 8 maj 2019 i mål nr T 4946-18

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut delvis ändrades i huvudsaken.


Ledamöter: Jonas Malmberg

Rättssekreterare: Klara Hedlund

Mål nr B 62/19

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00