Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


AD 2018 nr 22

Domen refereras inte
 
D.K.

mot

Memento Mori AB

Överklagade avgörandet: Göteborgs tingsrätts dom den 22 december 2016 i mål T 13637-15

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut ändrades.

Ledamöter: Sören Öman, Ulrika Stenbeck Gustavson, Kerstin G Andersson, Bengt Huldt, Gösta Rehnstam, Veli-Pekka Säikkälä och Lena Maier Söderberg. Enhälligt.

Rättssekreterare: Malin Simon Holm


Mål nr B 13/17

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00
Fax. 08-617 66 15