Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


Dom nr 47/17, Mål nr B 122/16, 2017-07-05

Attunda tingsrätts dom den 11 november 2016 i mål nr T 3756-15
 
Fråga om det har funnits laglig grund för avskedande eller saklig grund för uppsägning av en rektor.

Ladda hem dom/beslut i pdf-format

Dom nr 46/17, Mål nr A 160/15, 2017-07-05

Lönefordran m.m.
 
En målare, som efter en stroke var sjukskriven på deltid, har efter ett möte med arbetsgivaren skickats hem med uppmaning från arbetsgivaren att ta vissa kontakter med läkare och Försäkringskassan. Målaren har efter mötet inte arbetat under en månads tid. Fråga är om arbetsgivaren har stängt av målaren och inte berett denne några arbetsuppgifter eller om målaren varit olovligen frånvarande från arbetet och inte stått till arbetsgivarens förfogande. Därvid fråga om målaren har rätt till lön och semesterersättning och om arbetsgivaren har brutit mot kollektivavtalet genom att inte betala lön till honom.

Ladda hem dom/beslut i pdf-format

Dom nr 45/17, Mål nr A 116/16, 2017-07-05

Diskrimineringsombudsmannen

mot

Telinet Energi ABMålet gällde diskriminering. Domen innebar att kärandens talan (delvis) bifölls.


Ledamöter: Jonas Malmberg, Dag Ekman, Christer Måhl, Charlott Richardsson och Anders Hammarbäck. Enhälligt.

Rättssekreterare: Lotta Bodelius


St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00
Fax. 08-617 66 15