Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2021  | 2020  | 2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


AD 2021 nr 19

Domen refereras inte
 
Svenska Målareförbundet

mot

Vårsta Måleri & Entreprenad ABMålet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.


Ledamot: Jonas Malmberg

Rättssekreterare: Martina Sjölund


Mål A 26/21

AD 2021 nr 18

Domen refereras inte
 
Seco, Service- och kommunikationsfacket

mot

Remove klotter och skadesanering i Norrland ABMålet gällde lönetvist m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.


Ledamot: Jonas Malmberg

Rättssekreterare: Martina Sjölund

Mål nr A 94/20

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00