Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2020  | 2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


AD 2020 nr 52

Domen refereras inte
 
Stockholms Lokala Samorganisation

mot

Jajo’s Restaurang HandelsbolagMålet gällde brott mot medbestämmandelagen. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.


Ledamöter: Sören Öman

Rättssekreterare: Leo Nilsson Nannini

Mål nr A 87/20

AD 2020 nr 51

Domen refereras inte
 
Göteborgs Lokala Samorganisation

mot

1. ST24 Service AB

2. Almega Tjänsteförbunden (för ej talan)Målet gällde avskedande m.m. Domen innebar att kärandens talan huvudsakligen bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.


Ledamöter: Cathrine Lilja Hansson

Rättssekreterare: Leo Nilsson Nannini

Mål nr A 81/20

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00