Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2022  | 2021  | 2020  | 2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


AD 2022 nr 31

Domen refereras inte
 
K.Y

mot

Laos Thai Take-away Kommanditbolag


Överklagade avgörandet: Göteborgs tingsrätts dom den 23 september 2021 i mål T 1553-21

Målet gällde fordran på lön m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut delvis ändrades.


Ledamöter: Sören Öman, Ari Kirvesniemi och Susanne Östh. Enhälligt.

Rättssekreterare: Jonas Eklund

Mål nr B 91/21

AD 2022 nr 30

Måleriföretagen gjorde en anmälan till Konkurrensverket med påstående om konkurrensbegränsande effekter i måleriavtalet. Arbetsdomstolen har funnit att åtgärden att lämna in anmälan till Konkurrensverket inte var en stridsåtgärd i medbestämmandelagens mening.
 
Svenska Målareförbundet

mot

Måleriföretagen i Sverige

Mål nr A 76/21

Sökord: stridsåtgärd, konkurrens, konkurrensbegränsning, måleriavtalet

Lagrum och SFS:nr: 41 § och 42 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Rättsfall: AD 2005 nr 88, AD 2020 nr 40


Ladda hem dom/beslut i pdf-format

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00