Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


Dom nr 45/16, Mål nr A 32/16, 2016-06-29

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

mot

Kakelgruppen i Väst AB i KungsbackaMålet gällde skadestånd på grund av förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Ledamot: Karin Renman

Rättssekreterare: Sandra Lundgren

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00
Fax. 08-617 66 15