Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


Beslut nr 28/17, Mål nr A 47/17, 2017-04-26

Upphävande av arbetsgivares beslut att en arbetstagare ska upphöra med viss bisyssla; nu fråga om interimistisk prövning.
 
Fråga om en polisman, utredare på en familjevåldssektion, som är delägare och styrelseordförande i ett aktiebolag som arrangerar föreläsningar i skolor om bl.a. farorna på internet har en s.k. förtroendeskadlig bisyssla enligt 7 § lagen (1994:260) om offentlig anställning. Interimistisk prövning.

Ladda hem dom/beslut i pdf-format

Beslut nr 27/17, Mål nr A 35/17, 2017-04-26

Upphävande av arbetsgivares beslut att en arbetstagare inte ska åta sig viss bisyssla; nu fråga om interimistisk prövning.
 
Fråga om näringsverksamhet i form av utbildning i bilkörning inom inhägnat område är en s.k. förtroendeskadlig bisyssla enligt 7 § lagen (1994:260) om offentlig anställning för en polisman (bombtekniker). Interimistisk prövning.

Ladda hem dom/beslut i pdf-format

Dom nr 26/17, Mål nr A 209/14, 2017-04-26

Skadestånd på grund av kollektivavtalsbrott.
 
Fråga om ett bolag brutit mot ett lokalt kollektivavtal genom att inte ombesörja att arbetstagare hos bolaget validerades på visst sätt och därvid vilken form av validering som parterna träffat avtal om.

Ladda hem dom/beslut i pdf-format

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00
Fax. 08-617 66 15