Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


Dom nr 42/17, Mål nr B 64/16, 2017-06-21

R.J.R. i Linköping

mot

Meet i Linköping Aktiebolag


Överklagade avgörandet: Linköpings tingsrätts dom den 27 april 2016 i mål T 1707-13

Målet gällde skadestånd på grund av felaktig uppsägning. Domen innebar stadfästelse av förlikning.


Ledamot: Karin Renman

Rättssekreterare: Maria Lundberg

Dom nr 41/17, Mål nr A 103/16, 2017-06-21

Skadestånd på grund av kollektivavtalsbrott
 
Fråga om SAS har brutit mot bestämmelsen om omdisponering i § 5 stk. 13 b andra meningen i det s.k. pilotavtalet mellan SAS och Svensk Pilotförening genom att med mer än en timme tidigarelägga en pilots schemalagda start av standby-tjänstgöring.

Ladda hem dom/beslut i pdf-format

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00
Fax. 08-617 66 15