Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


AD 2018 nr 53

Domen refereras inte
 
Svenska Kommunalarbetareförbundet

mot

1. Arbetsgivareföreningen KFO (för ej talan)
2. Barnens Framtida Förskola i Sverige ABMålet gällde ogiltigförklaring av uppsägning m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.


Ledamot: Jonas Malmberg

Rättssekreterare: Peter Edin

Mål nr A 29/18

AD 2018 nr 52

Domen refereras inte
 
Svenska Transportarbetareförbundet

mot

Avlopps Akuten Syd ABMålet gällde semesterersättning m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.


Ledamot: Cathrine Lilja Hansson

Rättssekreterare: Hannah Edström

Mål nr A 73/18

AD 2018 nr 51

En kvinna gjorde en förfrågan om arbete som tolk. Tolkföretaget avbröt rekryteringsförfarandet sedan kvinnan under en anställningsintervju, med hänvisning till sin religion, inte handhälsat på en manlig företrädare för företaget. Arbetsdomstolen har funnit att kvinnan blivit utsatt för indirekt diskriminering.
 
Diskrimineringsombudsmannen

mot

1. Almega Tjänsteföretagen
2. Semantix Tolkjouren AB

Mål nr A 46/17

Sökord: diskriminering, indirekt diskriminering, religion, handskakning, handhälsning

Lagrum och SFS:nr: 1 kap. 4 § och 2 kap. 1 § diskrimineringslagen (2008:567)

Rättsfall: AD 2017 nr 23, AD 2017 nr 65, AD 2018 nr 19, NJA 2005 s. 805, Europadomstolens dom Ýzzettin Doǧan m.fl. mot Turkiet, dom 2016-04-26 mål nr 62649/10, Europadomstolens dom Eweida m.fl. mot Förenade kungariket, mål nr 48420/10, 59842/10, 51671/10 och 36516/10, dom 2013-01-15, Europadomstolens dom S.A.S. mot Frankrike, mål nr 43835/11, dom 2014-07-01, EU-domstolens dom ADDH, C-188/15, EU:C:2017:204, EU-domstolens dom G4S, C-157/15, EU:C:2017:203

Ladda hem dom/beslut i pdf-format

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00
Fax. 08-617 66 15