Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2021  | 2020  | 2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


AD 2020 nr 13

Polismyndigheten har vid avbrytandet av en provanställning för en operatör med huvudsaklig arbetsuppgift att nedteckna på telefon lämnade anmälningar tillämpat ett språkkrav. Fråga om Polismyndigheten därigenom utsatt operatören, som har en funktionsnedsättning i form av dyslexi, för indirekt diskriminering. Också fråga om storlek av diskrimineringsersättning för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
 
Fackförbundet ST

mot

Staten genom Arbetsgivarverket

Mål nr A 143/18

Sökord: diskriminering, funktionsnedsättning, bristande tillgänglighet, diskrimineringsersättning, provanställning

Lagrum och SFS:nr: 1 kap. 4 § 2 och 3, 2 kap. 1 § och 5 kap. 1 § diskrimineringslagen (2008:567)

Rättsfall: AD 2020 nr 3

Ladda hem dom/beslut i pdf-format

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00