Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2021  | 2020  | 2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


AD 2020 nr 23

Provocerad uppsägning. En VVS-montör har avslutat sin anställning hos ett bolag. Arbetsdomstolen har funnit att uppsägningen har föranletts av bolaget, att bolaget därvid har handlat i strid med god sed på arbetsmarknaden eller annars otillbörligt och att montörens uppsägning därför ska jämställas med en uppsägning från bolagets sida. Det har inte funnits saklig grund för att skilja honom från anställningen.
 
Svenska Byggnadsarbetareförbundet

mot

Järfälla BadrumsRenovering Aktiebolag

Mål nr A 10/19

Sökord: provocerad uppsägning

Lagrum och SFS:nr: 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Rättsfall: AD 1975 nr 74, AD 1982 nr 99, AD 1985 nr 65, AD 1988 nr 107, AD 1991 nr 33, AD 1991 nr 65, AD 1993 nr 30, AD 1996 nr 109, AD 2001 nr 29, AD 2001 nr 55, AD 2005 nr 24, AD 2005 nr 30 AD 2005 nr 63, AD 2006 nr 114, AD 2006 nr 42, AD 2006 nr 79, AD 2008 nr 106, AD 2009 nr 27, AD 2010 nr 41, AD 2012 nr 30, AD 2013 nr 73


Ladda hem dom/beslut i pdf-format

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00