Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2021  | 2020  | 2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


AD 2020 nr 58

Fråga om det funnits saklig grund för uppsägning av en arbetstagare på grund av bristande prestationer och samarbetsproblem som är kopplade till en funktionsnedsättning i form av autism.
 
T.H.

mot

Staten genom Domstolsverket

Mål nr B 6/20

Sökord: uppsägning, personliga skäl, funktionsnedsättning, autism, samarbetsproblem, bristande prestationer, skäliga åtgärder för tillgänglighet.

Lagrum och SFS:nr: 7 § anställningsskyddslagen

Rättsfall: AD 1980 nr 10, AD 1990 nr 112, AD 2002 nr 44, AD 2011 nr 20, AD 2017 nr 14

Ladda hem dom/beslut i pdf-format

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00