Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


Dom nr 36/16, Mål nr A 86/15, 2016-05-11

Unionen

mot

PAS Precision i Affärs-Styrning Aktiebolag i StockholmMålet gällde skadestånd på grund av avskedande m.m. Domen innebar att kärandens talan i allt väsentligt bifölls.


Ledamöter: Jonas Malmberg, Peter Syrén, Kurt Eriksson, Claes Frankhammar, Håkan Torngren, Ronny Wenngren och Margareta Öhberg.

Rättssekreterare: Marie Lifvendahl


St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00
Fax. 08-617 66 15