Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2021  | 2020  | 2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


AD 2018 nr 11

Fråga om en arbetstagare tillika arbetssökande, som var kraftig överviktig, har utsatts för diskriminering då han nekades plats på grundutbildningen till kriminalvårdare och därmed sammanhängande anställning. Tvisten har rört bl.a. om arbetsgivaren felaktigt förmodat att hans övervikt/fetma inneburit en funktionsnedsättning enligt diskrimineringslagen, om han var i en jämförbar situation med de sökande som antogs och om beslutet att neka honom en av utbildningsplatserna hade något samband med hans fetma.
 
Industrifacket Metall

mot

Staten genom Arbetsgivarverket

Mål nr A 21/17

Sökord: diskriminering, funktionsnedsättning, fetma

Lagrum och SFS:nr: 1 kap. 4 §, 5 § 4, 2 kap. 1 § första stycket 2, 5 kap. 1 §, 6 kap. 3 § diskrimineringslagen (2008:567)

Rättsfall: AD 1987 nr 67, AD 1989 nr 40, AD 2010 nr 9,
EU-domstolens domar HK Danmark, EU:C:2013:222, Chacón Navas, EU:C:2006:456, och Kaltoft, EU:C:2014:2463

Ladda hem dom/beslut i pdf-format

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00