Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


AD 2018 nr 14

Olovlig stridsåtgärd. Ett renhållningsföretag har begärt att renhållningsarbetarna ska medverka vid en inventering av samtliga nycklar till bolagets trakter (sophämtningsområden). Sedan bolaget genomfört nyckelinventeringen under två dagar har arbetstagarna den tredje dagen inte utfört något arbete och arbetsledarna har låst in nycklarna. Arbetsdomstolen har kommit fram till att det har varit fråga om en arbetsnedläggelse från arbetstagarnas sida i syfte att få bolaget att upphöra med inventeringen, och att detta utgjort en olovlig stridsåtgärd. Därtill fråga om ett stort antal sjukanmälningar och uppsägningar varit led i stridsåtgärden samt om det allmänna skadeståndets storlek.
 
Biltrafikens Arbetsgivareförbund

mot

1. Svenska Transportarbetareförbundet
2. 49 arbetstagare vid RenoNorden AB, se domsbilaga 1 (uteslutes här)

Mål nr A 94/17

Sökord: olovlig stridsåtgärd, arbetsnedläggelse, tolkningsföreträde, skadestånd, förstadagsintyg

Lagrum och SFS:nr: 41 §, 42 §, och 60 § medbestämmandelagen, 4 § och 10 a § sjuklönelagen (1991:1047) och 5 kap. 2 § arbetstvistlagen

Rättsfall: AD 1935 nr 107, AD 1946 nr 1, AD 1949 nr 2, AD 1976 nr 130, AD 1977 nr 62, AD 1978 nr 70, AD 1978 nr 93, AD 1978 nr 116, AD 1978 nr 142, AD 1978 nr 147, AD 1979 nr 99, AD 1980 nr 138, AD 1981 nr 5, AD 1982 nr 129, AD 1993 nr 3, AD 1996 nr 22, AD 2005 nr 88


Ladda hem dom/beslut i pdf-format

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00
Fax. 08-617 66 15