Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2022  | 2021  | 2020  | 2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


AD 2018 nr 19

Tvisten gäller fråga om en skola direkt eller indirekt har diskriminerat en kvinnlig lärarvikarie framför allt genom att uppställa ett krav på att handhälsa även på manliga kollegor.
 
Unionen

mot

1. Almega Tjänsteföretagen

2. Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag

Mål A 12/17

Sökord: skadestånd, Europakonventionen, diskriminering, diskrimineringsersättning, religion, trosuppfattning, etnisk tillhörighet, handskakning

Lagrum: 2 kap. 19 § regeringsformen, 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567), 2 kap. 1, 2, 5 – 7§§ diskrimineringslagen, 3 kap. 14 – 16 diskrimineringslagen, 5 kap. 1 § diskrimineringslagen, 6 kap. 3 § diskrimineringslagen, 1 kap. 4 och 5 §§ skollagen (2010:800),
1 kap. 11 § skollagen (2010:800), 6 kap. 6 – 8 §§ skollagen

Rättsfall: Arbetsdomstolen AD 2014 nr 28, Högsta domstolen NJA 2006 nr 170, Europadomstolen m.m. Arrowsmith, no. 7050/75, Europakommissionen 12 oktober 1978
Lautsi m.fl. mot Italien, no. 30814/06, dom den 18 mars 2011, Eweida m.fl. mot Storbritannien, nos. 48420/10, 59842/10, 51671/10 och 36516/10, dom den 15 januari 2013,
EU-domstolen Dom O’Flynn, C-237/94, EU:C:1996:206, Dom Achbita m.fl., C 157/15, EU:C:2017:203, Dom Bougnaoui m.fl., C-188/15, EU:C:2017:204


Ladda hem dom/beslut i pdf-format

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00