Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


AD 2018 nr 31

Fyra arbetstagare vid ett företag som anordnar personlig assistans har sagt upp sig för att börja arbeta hos ett konkurrerande företag. Fråga om arbetstagarna under sina anställningar brutit mot lojalitetsplikten i sina anställningsavtal och om de under eller efter sina anställningar brutit mot företagshemlighetslagen samt om de därför är skyldiga att betala allmänt och ekonomiskt skadestånd till sin förre arbetsgivare och i så fall med vilka belopp. Även fråga om det nya företaget är skadeståndsskyldigt för att i strid med företagshemlighetslagen ha utnyttjat företagshemligheter angripna av arbetstagarna.
 
1. Handen Assistans AB
2. S.F.
3. Dödsboet efter J-E.J.
4. K.O.
5. M.P.

mot

Västgöta Assistans AB

Mål nr B 116/16

Sökord: lojalitetsplikt, företagshemligheter, offentlig handling, sekretess, konkurrerande verksamhet, ekonomiskt skadestånd, utebliven vinst, mervärdesskatt

Lagrum och SFS:nr: 7-8 §§ företagshemlighetslagen, 6 kap. 4 § skadeståndslagen , 13 kap. 3 § och 35 kap. 5 § rättegångsbalken

Rättsfall: NJA 2017 s. 9, AD 1998 nr 85, AD 2017 nr 12, AD 2017 nr 22


Ladda hem dom/beslut i pdf-format

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00
Fax. 08-617 66 15