Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


AD 2018 nr 39

Domen refereras inte
 
Handelsanställdas förbund

mot

1. Arbetsgivarföreningen KFO
2. Coop Norbotten ekonomisk förening

Målet gällde skadestånd på grund av avskedande. Domen innebar att kärandens talan avslogs.


Ledamöter: Jonas Malmberg, Dag Ekman, Kerstin G Andersson, Claes Frankhammar, Johanna Torstensson, Anna Ryding och Elisabeth Mohlkert. Enhälligt.

Rättssekreterare: Hannah Edström


Mål nr A 74/17

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00
Fax. 08-617 66 15