Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


AD 2018 nr 55

En byggnadsarbetare har som facklig förtroendeman på heltid haft en kontorsplats hos arbetsgivaren. Han har med hänvisning till detta, som facklig förtroendeman inte fått behålla den reskostnadsersättning för resor mellan bostaden och arbetsplatsen, som han tidigare fått i enlighet med byggavtalet. Tvisten har huvudsakligen rört om arbetsgivaren därigenom brutit mot löneskyddet i 4 § förtroendemannalagen och därutöver brutit mot underrättelse- och varselskyldigheten i 5 § förtroendemannalagen.
 
Svenska Byggnadsarbetareförbundet

mot

1. Sveriges Byggindustrier
2. Peab Sverige AB

Mål nr A 157/16

Sökord: bibehållna anställningsförmåner, förtroendemannalagen, löneskydd, reskostnadsersättning, underrättelse- och varselskyldigheten

Lagrum och SFS:nr: 4 och 5 §§ lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Rättsfall: AD 1981 nr 147, AD 1984 nr 37


Ladda hem dom/beslut i pdf-format

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00
Fax. 08-617 66 15