Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


AD 2018 nr 64

Domen refereras inte
 
Unionen

mot

24KARAT vårdcentral ABMålet gällde fordran på uppsägningslön m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro.


Ledamöter: Jonas Malmberg, Åsa Kjellberg Kahn och Elisabeth Mohlkert

Rättssekreterare: Hannah Edström

Mål nr A 154/17

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00
Fax. 08-617 66 15