Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2022  | 2021  | 2020  | 2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


AD 2018 nr 74

Ett bolag har avslutat en kvinnas provanställning, efter att hon under viss del av prövotiden varit deltidssjukskriven med anledning av graviditet, påbörjat heltidssjukskrivning/föräldraledighet och därefter fött barn. Arbetsdomstolen har bedömt att det inte visats omständigheter som ger anledning att anta att avslutandet av provanställningen haft samband med graviditeten. 
Diskrimineringsombudsmannen

mot

BiTA Service Management AB


Mål nr A 15/17

Sökord: diskriminering, könsdiskriminering, graviditet, provanställning

Lagrum och SFS:nr: 18 kap. 6 §, 7 § och 14 § rättegångsbalken (1942:740) 1 kap. 4 §, 2 kap. 1 §, 5 kap. 1 § och 6 kap. 3 § diskrimineringslagen (2008:567)

Rättsfall: AD 2002 nr 45, AD 2011 nr 22, EU-domstolens dom Dekker, C-177/88, EU:C:1990:383


Ladda hem dom/beslut i pdf-format

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00