Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


AD 2018 nr 75

Domen refereras inte
 
M.S.

mot

P.A.


Överklagade avgörandet: Hudiksvalls tingsrätts dom den 3 april 2018 i mål nr T 1480-17

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut ändrades i huvudsaken.Ledamöter: Jonas Malmberg, Claes-Göran Sundberg, Joanna Román, Claes Frankhammar, Helena Linde, Ronny Wenngren och Lena Maier Söderberg. Enhälligt.

Rättssekreterare: David Sandström

Mål nr B 29/18

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00
Fax. 08-617 66 15