Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2022  | 2021  | 2020  | 2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


AD 2018 nr 76

Fråga om det funnits saklig grund för uppsägning och därvid dels fråga om det varit fråga om arbetsbrist eller s.k. fingerad arbetsbrist, dels fråga om arbetsgivaren uppfyllt sin omplaceringsskyldighet.
 
K.G.

mot

Kosta Boda Art Hotel AB

Mål nr B 133/17

Sökord: uppsägning, fingerad arbetsbrist, omplaceringsskyldighet

Lagrum och SFS:nr: 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Rättsfall: AD 1980 nr 133, AD 2003 nr 14, AD 2012 nr 67, AD 2017 nr 58

Ladda hem dom/beslut i pdf-format

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00