Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2020  | 2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


AD 2019 nr 12

Fråga om förutsättningar föreligger för att interimistiskt vid vite förbjuda en verkställande direktör att bedriva en med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet under sin uppsägningstid. Därvid fråga om längden av skälig uppsägningstid för den verkställande direktören, som sagt upp sig själv, och där någon uppsägningstid inte avtalats.
 
Revisorsgruppen i Malmö AB

mot

C.S.

Mål nr B 12/19


Sökord: säkerhetsåtgärd, företagsledares uppsägningstid, verkställande direktör, vd

Lagrum och SFS:nr: 15 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740)

Rättsfall: AD 1989 nr 133, AD 1991 nr 86, AD 2006 nr 20, AD 2016 nr 14


Ladda hem dom/beslut i pdf-format

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00