Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2022  | 2021  | 2020  | 2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


AD 2019 nr 20

Arbetsdomstolen har ansett att det inte funnits laga skäl för avskedade, men väl saklig grund för uppsägning, av en arbetstagare vid ett HVB-hem som bl.a. inte följt en arbetsledares instruktioner.
 
HVB-NOUR AB

mot

S.H.T.

Mål nr B 4/17

Sökord: uppsägning, personliga skäl, avskedande

Lagrum och SFS:nr: 7 och 18 §§ lagen (1982:80) om anställningsskydd

Rättsfall: AD 2017 nr 49, AD 2015 nr 9, AD 2011 nr 78, AD 2006 nr 118, AD 2002 nr 44


Ladda hem dom/beslut i pdf-format

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00