Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2022  | 2021  | 2020  | 2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


AD 2019 nr 22

Sju arbetstagare anställda hos bolag i en mediekoncern träffade avtal med sina respektive arbetsgivarbolag om att deras anställningar skulle upphöra mot att arbetstagarna under en period – mellan åtta och 16 månader – skulle få månatliga betalningar motsvarande deras månadslön utan att vara skyldiga att arbeta. Bolagen beviljades därefter företagsrekonstruktion och det beslutades om offentliga ackord. Fråga om arbetstagarnas fordringar omfattades av ackorden eller om de har rätt till full betalning enligt avtalen.
 
Ledarna

mot

1. Medieföretagen

2. V-TAB AB

3. Stampen Local Media Försäljnings AB

4. Stampen Lokala Medier Aktiebolag

Mål nr A 46/18, A 47/18 och A 48/18

Sökord: företagsrekonstruktion, ackord, fordrans uppkomst, löneförmånsrätt, lönegaranti, novation

Lagrum och SFS:nr: 3 kap. 3 och 8 §§ lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion

Rättsfall:
AD 1971 nr 19, AD 1982 nr 143, AD 1982 nr 150, AD 1983 nr 123, AD 1997 nr 19, AD 2017 nr 33, HFD 2016 ref. 62, NJA 1979 s. 253, NJA 1983 s. 350, NJA 1998 s. 834, NJA 2009 s. 41, NJA 2012 s. 441, NJA 2012 s. 876, NJA 2014 s. 537


Ladda hem dom/beslut i pdf-format

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00