Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


AD 2019 nr 27

Domen refereras inte
 
H-Å.O.

mot

H.A.

Överklagade avgörandet: Malmö tingsrätts dom den 28 juni 2018 i mål nr T 6926-17

Målet gällde semesterersättning m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.


Ledamot: Cathrine Lilja Hansson

Rättssekreterare: Jonas Eklund


Mål nr B 73/18

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00
Fax. 08-617 66 15