Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


AD 2019 nr 28

Domen refereras inte
 
W. Technologies AB

mot

B-O.B.

Överklagade avgörandet: Stockholms tingsrätts dom den 9 maj 2018 i mål nr T 3914-17

Målet gällde skadestånd på grund av avskedande m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut delvis ändrades i huvudsaken.


Ledamöter: Sören Öman, Maj Johansson, Folke K. Larsson, Ulrika Egerlid Schotte och Ing-Marie Nilsson. Enhälligt.

Rättssekreterare: Martina Sjölund


Mål nr B 43/18

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00
Fax. 08-617 66 15