Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


AD 2019 nr 30

Domen refereras inte
 
R.G.

mot

H.S.Överklagade avgörandet: Kalmar tingsrätts dom den 21 juni 2018 i mål nr T 1811-17

Målet gällde lönefordran. Domen innebar att tingsrättens domslut ändrades i huvudsaken.


Ledamöter: Karin Renman, Dag Ekman, Anna Heinstedt, Gabriella Forssell, Ken Johnsson, Malin Ackholt och Carl-Gustaf Hjort. Enhälligt.

Rättssekreterare: David Sandström


Mål nr B 69/18

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00
Fax. 08-617 66 15