Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


AD 2019 nr 31

Domen refereras inte
 
Svenska Byggnadsarbetareförbundet

mot

1. Installatörsföretagen (för ej talan)
2. Granvolds Isolering ABMålet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro vid förhandling i domstolen.


Ledamot: Martina Sjölund

Rättssekreterare: Sofia Rasmusson


Mål nr A 135/18

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00
Fax. 08-617 66 15