Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


AD 2019 nr 35

En arbetstagare, som varit anställd på ett bolag inom byggbranschen, har tillsammans och i samförstånd med ytterligare en person tagit diverse byggnadsmaterial från arbetsgivaren. Arbetsdomstolen har funnit att agerandet har utgjort laga grund för avskedande. Arbetsdomstolen har också prövat om bolaget har haft en kvittningsgill motfordran mot arbetstagarens anspråk på allmänt skadestånd för brott mot 19 § anställningsskyddslagen och 30 § semesterlagen men funnit att bolaget inte förmått styrka sin påstådda skada.
 
Capalato Construktion AB

mot

E.T.

Mål nr B 103/18

Sökord: avskedande, stöld

Lagrum och SFS:nr: 18-19 §§ lagen (1982:80) om anställningsskydd, 30 § semesterlagen (1977:480), 35 kap. 5 § rättegångsbalken (1942:740)

Rättsfall:
AD 1995 nr 121, AD 2003 nr 93, AD 2009 nr 24, AD 2015 nr 22, AD 2009 nr 24, AD 2013 nr 89, AD 2015 nr 22

Ladda hem dom/beslut i pdf-format

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00
Fax. 08-617 66 15