Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


AD 2019 nr 38

En arbetstagare vid Migrationsverket har avskedats med påstående om att han gjort ett stort antal otillåtna slagningar i Migrationsverkets databas. Fråga om det funnits laga skäl för avskedandet eller i vart fall saklig grund för uppsägning. Även fråga om tillämpning av tvåmånadersregeln.
 
Fackförbundet ST

./.

Staten genom Migrationsverket

Mål nr A 141/18

Sökord: avskedande, tvåmånadersregeln, datasystem

Lagrum och SFS:nr: 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Rättsfall: AD 1996 nr 105, AD 1999 nr 146, AD 2005 nr 44, AD 2015 nr 13, AD 1984 nr 109, AD 2014 nr 50, AD 2006 nr 69
Ladda hem dom/beslut i pdf-format

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00
Fax. 08-617 66 15