Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


AD 2019 nr 53

En illustratör har enligt huvudsakligen muntliga uppdragsavtal varit uppdragstagare hos ett bolag för att på olika sätt arbeta med illustrationer till ett visst koncept, första gången 2005 och därefter vid skilda tillfällen mellan 2005 och 2008 samt 2012 och 2014. Illustratören anställdes därefter av bolaget 2014 för att på heltid arbeta med illustrationer till konceptet och var därefter med ett uppehåll anställd hos bolaget fram till december 2017 då anställningen upphörde. Parterna är överens om att illustratören, i sitt arbete som uppdragstagare och arbetstagare hos bolaget, gjort upphovsrättsligt skyddade prestationer som ingår i vissa särskilt angivna produkter (se bilaga till domen). Fråga om bolaget har förvärvat rätten att förfoga över dessa prestationer – inklusive rätten att ändra och vidarelicensiera dessa – för de typer av förfoganden som framgår av bilagan till domen.
 
I
Medieföretagen

mot

1. Unionen (för ej talan)

2. O.S.

II
Hatten Education AB

mot

O.S.

Mål nr A 69/18

Sökord: uppdragstagare, uppdragsavtal, beställningsavtal, anställningsavtal, upphovsrätt, tumregeln

Lagrum och SFS:nr: 27 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Rättsfall: AD 2002 nr 87

Ladda hem dom/beslut i pdf-format

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00
Fax. 08-617 66 15