Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2021  | 2020  | 2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


AD 2019 nr 56

En projektassistent har haft flera tidsbegränsade anställningar vid ett universitet. Tvisten gäller om han varit anställd i allmän visstidsanställning vid universitetet i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod så att hans allmänna visstidsanställning därför övergått till en tillsvidareanställning enligt 5 a § anställningsskyddslagen. Den huvudsakliga tvistefrågan avser hur kvalifikationstiden ”sammanlagt mer än två år” ska beräknas.
 
Fackförbundet ST

mot

Staten genom Linnéuniversitetet

Mål nr A 132/18

Sökord: allmän visstidsanställning, omvandling till tillsvidareanställning, omvandlingsregeln i anställningsskyddslagen, beräkning av anställningstid, år, månad

Lagrum och SFS:nr: 5 a § lagen (1980:82) om anställningsskydd


Ladda hem dom/beslut i pdf-format

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00