Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2020  | 2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


AD 2020 nr 9

Tvisten rör om en arbetsgivare genom att vid tre tillfällen neka en ST-läkare att få utföra bisysslor dels utsatt henne för direkt diskriminering som har samband med funktionsnedsättning – hennes astma, dels brutit mot kollektivavtalets bestämmelse om bisysslor.
 
S.K.H.

mot

Södersjukhuset Aktiebolag

Mål nr B 33/19

Sökord: direkt diskriminering, bisyssla

Lagrum och SFS:nr: 1 kap. 4 § 1 och 2 kap. 1 § diskrimineringslagen
(2008:567)

Rättsfall: AD 2018 nr 42, AD 2010 nr 91, AD 1985 nr 69, AD 1997 nr 18 och AD 1999 nr 27

Ladda hem dom/beslut i pdf-format

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00