Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2020  | 2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


AD 2020 nr 11

Ett företag som tillhandahåller en internetbaserad tjänst för kemikaliehantering har väckt talan mot tre tidigare anställda, två bolag samt tre företrädare för bolagen och gjort gällande att svarandena har angripit företagets företagshemligheter för att bygga upp en konkurrerande verksamhet. Utifrån 1990 års företagshemlighetslag prövar domstolen bl.a. om viss information utgör företagshemligheter och om någon av svarandena röjt eller utnyttjat företagshemlig information.
 
Intersolia Ltd

mot

1. K.S.
2. C.P.
3. P.L.
4. M.P.
5. R.L.
6. H.C.
7. Chemical Documentation cDoc AB
8. MPQ Software AB

Mål nr B 34/19

Sökord: företagshemligheter

Lagrum och SFS:nr: 7 § och 8 § lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter, 3 kap. 1 § och 4 kap. 1 § skadeståndslagen

Rättsfall: AD 2011 nr 11, AD 2013 nr 24, AD 2015 nr 39, AD 2018 nr 25, AD 2018 nr 49, NJA 1986 s. 702, NJA 1998 s. 633


Ladda hem dom/beslut i pdf-format

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00