Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2022  | 2021  | 2020  | 2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


AD 2020 nr 15

Familjemedlemsundantaget i anställningsskyddslagen. En arbetstagare har varit anställd i ett bolag som ägdes och drevs av hennes make. Arbetstagaren sades upp knappt tio månader efter att dom på äktenskapsskillnad hade meddelats. Arbetsdomstolen har funnit att anställningsskyddslagen inte var tillämplig på arbetstagaren när uppsägningen skedde.
 
Mittport AB

mot

M.A.

Mål nr B 86/19

Sökord: familjemedlem

Lagrum och SFS:nr: 1 § anställningsskyddslagen, 5 kap 2 § arbetstvistlagen

Rättsfall: AD 1979 nr 145, AD 1982 nr 135, AD 1992 nr 84, AD 1993 nr 57, AD 1996 nr 139, AD 2000 nr 97, AD 2008 nr 102, AD 2013 nr 55, AD 2015 nr 50


Ladda hem dom/beslut i pdf-format

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00