Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2020  | 2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


AD 2020 nr 44

Arbetsdomstolen har ansett att det funnits laga grund för avskedande av en polisinspektör som, på sin fritid, har gjort sig skyldig till misshandel av normalgraden.
 
Svenska Polisförbundet

mot

Staten genom Polismyndigheten

Mål nr A 80/19

Sökord: avskedande, polis, brottslig gärning, brott utom tjänsten

Lagrum och SFS:nr: 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

Rättsfall: AD 2019 nr 15, AD 2018 nr 54, AD 2010 nr 52, AD 2009 nr 23, AD 2002 nr 80 och AD 1997 nr 13

Ladda hem dom/beslut i pdf-format

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00