Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2021  | 2020  | 2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


AD 2021 nr 1

En arbetstagare har tillsammans med en affärskompanjon bildat ett bolag som säljer prefabricerade betongbyggnader i konkurrens med arbetstagarens tidigare arbetsgivare. Arbetstagaren, kompanjonen och bolaget har i den nya verksamheten bl.a. använt ett kalkylprogram som var den tidigare arbetsgivarens företagshemlighet och ett upphovsrättsligt skyddad verk som denne innehade.

Allmänna uttalanden om skadeståndstånd enligt upphovsrättslagen och 2018 års företagshemlighetslag. Även fråga om ett vitesförbud enligt de båda lagarna kan omfatta en annan typ av angrepp eller intrång än det som angriparen gjort sig skyldig till.

 
Prefab Construction i Getinge AB

mot

1. R.N.

2. Concrete Solutions Nordic AB

3. A.D.

Mål nr B 42/20

Sökord: skadestånd, allmänt skadestånd, principalansvar, vitesförbud

Lagrum och SFS:nr: 3 §, 7 §, 11 §, 12 § (2018:558) om företagshemligheter, 53 b §, 54 § upphovsrättslagen, 4 kap. 1 § och 6 kap. 2 § skadeståndslagen, 35 kap. 5 § rättegångsbalken.

Rättsfall:
AD 2011 nr 11, AD 2013 nr 24, AD 2015 nr 39 AD 2017 nr 12, AD 2018 nr 25, AD 2018 nr 31 AD 2020 nr 11, AD 2020 nr 18, NJA 1950 s. 365, NJA 1986 s. 702, NJA 2007 s. 431, NJA 2017 s. 9, NJA 2019 s. 3, Patent- och Marknadsöverdomstolen dom den 4 mars 2020 i mål PMÖD B 10087-18

Ladda hem dom/beslut i pdf-format

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00