Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2021  | 2020  | 2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


AD 2021 nr 27

En arbetstagarorganisation har, enligt 20 § entreprenörsansvarslagen och 10 § medbestämmandelagen, rätt till förhandling med en huvudentreprenör eller en uppdragsgivare i den mening som avses i 3 § entreprenörsansvarslagen. Förhandlingsrätten gäller i fråga om tillämpningen av entreprenörsansvarslagen mellan huvudentreprenören eller uppdragsgivaren och medlem i organisationen, som är eller har varit arbetstagare hos arbetsgivare, som anlitats som underentreprenör för att utföra arbete som omfattas av avtalet mellan huvudentreprenören och den ursprungliga beställaren.

 
Stockholms Lokala Samorganisation

./.

FLQ Bygg Konsult AB

Mål nr A 98/20

Sökord: förhandlingsskyldighet, entreprenörsansvar, jämkning av skadestånd

Lagrum och SFS:nr: 10 § och 60 § medbestämmandelagen, 20 § lagen (2018:1472) om entreprenörsansvar för lönefordringar, 6 kap. 1 § diskrimineringslagen, 5 kap. 2 § arbetstvistlagen

Rättsfall: AD 2006 nr 115, AD 2012 nr 22, AD 1979 nr 118


Ladda hem dom/beslut i pdf-format

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00