Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2021  | 2020  | 2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


AD 2021 nr 31

Efter att ett bolag ansökt om och beviljats företagsrekonstruktion blev två arbetstagare uppsagda på grund av arbetsbrist. Inför uppsägningarna träffades en överenskommelse om att arbetstagarna under uppsägningstiden skulle vara arbetsbefriade, utan skyldighet att avräkna andra inkomster från uppsägningslönen, mot att de avstod från sin företrädesrätt till återanställning. Efter uppsägningarna träffades och fastställdes ett offentligt ackord. Viss del av uppsägningslönen betalades genom den statliga lönegarantin. Bolaget betalade återstående uppsägningslön och semesterersättning med tillämpning av det offentliga ackordet, dvs. med en reduktion enligt ackordet. Fråga om arbetstagarnas fordringar omfattades av ackorden eller om de har rätt till full betalning för sin uppsägningslön.
 
Unionen

mot

1. Almega Kompetensföretagen (för ej talan)

2. Work for you i Sverige AB

Mål A 40/20

Sökord: Offentligt ackord, Kritiska tidpunkten, Företagsrekonstruktion, Uppsägningslön, Uppsägning, Arbetsbefrielse, Avslutsavtal

Lagrum och SFS:nr: 12, 13 och 25 §§ anställningsskyddslagen, 3 kap. 2, 3 och 8 §§ lagen om företagsrekonstruktion

Rättsfall: NJA 2014 s. 537, NJA 2012 s. 441, AD 2019 nr 22


Ladda hem dom/beslut i pdf-format

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00