Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2021  | 2020  | 2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


AD 2021 nr 37

Ett universitet har beslutat att två adjunkter inte längre skulle medges att använda en viss del av sin arbetstid för forskning och kompetensutveckling. Arbetsdomstolen har funnit att deras anställningar inte ändrats i grunden och att beslutet därför inte innebar att de sagts upp från sina anställningar. Även fråga om talan ska avvisas enligt 4 kap. 7 § arbetstvistlagen.
 
Frescati Lokala Samorganisation av SAC

mot

Staten genom Stockholms universitet

Mål nr A 102/20

Sökord: uppsägning

Lagrum och SFS:nr: 7 § anställningsskyddslagen, 4 kap. 7 § arbetstvistlagen.

Rättsfall: AD 1995 nr 133, AD 1983 nr 63, AD 1991 nr 114, AD 1992 nr 133, AD 1993 nr 39, AD 1994 nr 77, AD 1995 nr 101, AD 1995 nr 133, AD 1996 nr 113, AD 1996 nr 63, AD 1998 nr 153, AD 2008 nr 40, AD 2010 nr 51

Ladda hem dom/beslut i pdf-format

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00