Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2021  | 2020  | 2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


AD 2021 nr 38

Ett lokalt kollektivavtal för lotsar innehåller en bestämmelse om att lotsar inte ska tjänstgöra enligt avtalet efter fyllda 60 år. Arbetsdomstolen har funnit att bestämmelsen, om den hade tillämpats, visserligen skulle ha inneburit ett missgynnande på grund av ålder, men att åldersgränsen fyllt ett berättigat syfte för att tillgodose äldres ökade behov av vila och även varit ett lämpligt och nödvändigt medel för att uppnå detta. Bestämmelsen har därför inte stått i strid med diskrimineringslagen. Även fråga om bestämmelsen inneburit en avgångsskyldighet och om en anvisning till bestämmelsen varit av kollektivavtals natur.
 
Saco-S genom SRAT

mot

Staten genom Arbetsgivarverket

Mål nr A 111/20

Sökord: kollektivavtal, kollektivavtalsbrott, lots, anvisning, diskriminering, åldersdiskriminering, avgångsskyldighet

Lagrum och SFS:nr:
2 § andra stycket och 32 a § lagen (1982:80) om anställningsskydd
1 kap. 1 och 4 §§ samt 2 kap. 1 § och 2 § 4 diskrimineringslagen (2008:567)

Rättsfall:
AD 2009 nr 50, AD 2012 nr 74 och AD 2021 nr 23

Ladda hem dom/beslut i pdf-format

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00