Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2021  | 2020  | 2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


AD 2021 nr 40

Arbetsdomstolen har funnit att en advokatbyrå genomfört en otillåten kvittning av en biträdande jurists lön genom ett löneavdrag motsvarande nästan en månadslön. Till följd härav har arbetstagaren haft rätt att omedelbart frånträda anställningen och arbetsgivarens i genkäromål framställda yrkande om skadestånd för att arbetstagaren slutat anställningen utan att iaktta sin uppsägningstid har därför avslagits. Arbetsdomstolen ansåg att det inte var visat att arbetstagaren utsatts för trakasserier. Hon har tillerkänts lön och allmänt skadestånd för brott mot kvittningslagen. Däremot ansågs grunden för frånträdandet inte varit sådan att hon har haft rätt till allmänt skadestånd för brott mot anställningsskyddslagen.
 
A.J.

mot

Azzam Advokatbyrå AB

Mål nr B 101/20

Sökord: frånträdande, kvittning, korrigering av preliminär lön, provocerad uppsägning

Lagrum och SFS:nr: 4 § anställningsskyddslagen, 2 § lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt

Rättsfall: AD 1971 nr 19, AD 1975 nr 83, AD 1977 nr 27, AD 1977 nr 101, AD 1978 nr 5, AD 1980 nr 59, AD 1982 nr 99, AD 1990 nr 18, AD 1996 nr 70, AD 2009 nr 40, AD 2018 nr 10

Ladda hem dom/beslut i pdf-format

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00