Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2021  | 2020  | 2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


AD 2021 nr 47

Stridsåtgärd. Byggnadsarbetareförbundet och två av dess regioner har, i enlighet med regler i kollektivavtal mellan Byggföretagen och förbundet, krävt att vissa medlemsföretag i Byggföretagen ska häva sina avtal med en underentreprenör, vilket företagen gjort. Arbetsdomstolen har funnit att förbundet och regionerna inte genom sitt agerande vidtagit någon stridsåtgärd mot underentreprenören. Se även AD 2020 nr 40.
 
Byggnadsfirman PME AB

mot

1. Svenska Byggnadsarbetareförbundet

2. Byggnads Skåne

3. Byggnads Mälardalen

Mål nr A 29/20

Sökord: stridsåtgärd, veto

Lagrum och SFS:nr: 38–41 §§ medbestämmandelagen

Rättsfall: AD 1978 nr 109, AD 1978 nr 114, AD 1979 nr 31, AD 2020 nr 40, AD 2021 nr 35

Ladda hem dom/beslut i pdf-format

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00