Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Meddelade domar

Meddelade domar

2022  | 2021  | 2020  | 2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  | 2008  | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  | 2003


AD 2021 nr 69

Arbetstagarorganisationen Blå-Gul fackförening har väckt talan mot Elektrikerförbundet och bl.a. yrkat allmänt skadestånd. Blå-Gul fackförening har gjort gällande att Elektrikerförbundet vidtagit en olovlig stridsåtgärd enligt 41 d § medbestämmandelagen genom att kräva att en arbetsgivare, som var bunden av kollektivavtal med Blå-Gul fackföreningen, skulle teckna och tillämpa Elektrikerförbundets kollektivavtal på ett sådant sätt att det tränger undan arbetsgivarens befintliga kollektivavtal med Blå-Gul fackförening.

Arbetsdomstolen har funnit att arbetstvistlagen är tillämplig och att Blå-Gul fackförenings talan är uppenbart ogrundad och har därför meddelat dom utan att utfärda stämning.

 
Blå-Gul Fackförening

mot

Svenska Elektrikerförbundet

Mål nr A 166/21

Sökord: stridsåtgärd

Lagrum och SFS:nr: 41 d och 63 §§ medbestämmandelagen, 42 kap. 5 § rättegångsbalken och artikel 6 Europakonventionen

Rättsfall: NJA 2013 s. 813, NJA 2003 s. 527 och NJA 1998 s. 278 samt Europadomstolens dom Boulois mot Luxembourg (mål nr 37575/04, dom 2012-04-03)

Ladda hem dom/beslut i pdf-format

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00