Arbetsdomstolen

Skriv ut denna sida
Du är här: Hem »  Om Arbetsdomstolen »  Tillgänglighet för Arbetsdomstolens hemsida

Tillgänglighet för Arbetsdomstolens hemsida

Arbetsdomstolen står bakom webbplatsen Arbetsdomstolen.se. Webbplatsen uppdateras av domstolens medarbetare.

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här texten beskriver hur www.arbetsdomstolen.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs i den Pdf-fil som finns längst ner på denna sida.

De flesta bristerna som finns är relaterade till att hemsidan är föråldrad och att det inte går att åtgärda felen på grund av att det inte finns tekniska möjligheter till det.

Vår ambition är att åtgärda alla kända tillgänglighetsproblem senast 1 maj 2021 då Arbetsdomstolen presenterar en ny tillgänglig webbplats.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.
Kontakta oss via:
• e-post till kansliet@arbetsdomstolen.se, märk e-posten med:
Brister i tillgänglighet Arbetsdomstolens hemsida

• telefon 08-617 66 00

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatserna?

Om du behöver innehåll från Arbetsdomstolens webbplats som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.
Svarstiden är normalt två till fem arbetsdagar.

• e-post till kansliet@arbetsdomstolen.se, märk e-posten med:
Tillgänglighet - Arbetsdomstolens hemsida

• telefon 08-617 66 00

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.
Du når dem på hemsidan www.digg.se, på adress Storgatan 37 i Sundsvall, via mail info@digg.se eller telefon 0771-11 44 00

Hur vi testat webbplatsen

Tillgänglighetsexperter från Funka Nu AB har gjort en oberoende granskning av arbetsdomstolen.se utifrån standarden (WCAG 2.1 AA). Funkas analyser omfattade såväl teknik och pedagogik och innehållet. Analyser utfärdades av Funkas egen metodik.

Redogörelsen publicerades 2021-01-12


Granskning av Arbetsdomstolens hemsida

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00