Arbetsdomstolen

Prenumerera på meddelade domar i RSS-format SENASTE AVGÖRANDENA

2017-04-26
BESLUT NR 28/17, MÅL NR A 47/17, 2017-04-26
Upphävande av arbetsgivares beslut att en arbetstagare ska upphöra med viss bisyssla; nu fråga om interimistisk prövning.
Läs mer »
2017-04-26
BESLUT NR 27/17, MÅL NR A 35/17, 2017-04-26
Upphävande av arbetsgivares beslut att en arbetstagare inte ska åta sig viss bisyssla; nu fråga om interimistisk prövning.
Läs mer »
2017-04-26
DOM NR 26/17, MÅL NR A 209/14, 2017-04-26
Skadestånd på grund av kollektivavtalsbrott.
Läs mer »


Allmän information

Lediga anställningar

Klicka på länken ovan för att se vilka befattningar vi avser att tillsätta.

Information om webbplatsen

Denna webbplats använder sig av olika tekniska lösningar för att underlätta ditt besök hos oss, läs mer genom att klicka på länken ovan.

Välkommen till Arbetsdomstolens hemsida.

Målning av Arbetsdomstolen Arbetsdomstolen är en specialdomstol med uppgift att pröva arbetsrättsliga tvister.

Som arbetstvist räknas varje tvist som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Pressmeddelande den 12 april 2017

En barnmorska, som nekades anställning då hon inte kunde arbeta med aborter på grund av sin kristna tro och övertygelse, blev inte diskriminerad. Det slår Arbetsdomstolen fast i en dom idag.

Barnmorskan begärde ersättning av Region Jönköpings län för att hon nekats flera anställningar som barnmorska, för att hon inte fått betalt för att färdigutbilda sig till barnmorska och för att hon skulle ha utsatts för kränkande uttalanden. Tingsrätten hade avslagit hennes krav och nu gör Arbetsdomstolen detsamma genom att fastställa tingsrättens dom. Barnmorskan ska betala regionens rättegångskostnader i båda instanser.

Arbetsdomstolen anser att en del krav är för gamla, preskriberade, och att barnmorskan inte bevisat vissa påståenden. Det som återstått att bedöma är tre anställningar som barnmorskan inte fått sedan hon förklarat att hon inte kunde tänka sig att arbeta med aborter. Dessa är vid kvinnoklinikerna på:

– Höglandssjukhuset i Eksjö i november 2013,
– Länssjukhuset Ryhov i Jönköping i december 2013, och
– Värnamo sjukhus i januari 2014.

Arbetsdomstolen har kommit fram till

– att barnmorskans vägran att arbeta med abort på grund av sin kristna tro är religionsutövning i Europakonventionens mening,

– att det inte går att särskilja barnmorskans religionsfrihet och hennes samvetsfrihet enligt Europakonventionen, varför båda prövats samtidigt,

– att det inte i första hand ska göras en självständig prövning av barnmorskans rätt till ersättning direkt på grund av Europakonventionen,

– att diskrimineringslagens regler lever upp till det rättighetsskydd som följer av Europakonventionen,

– att det ska göras en prövning av om regionens handlande utgjort brott mot diskrimineringslagen,

– att bedömningen enligt diskrimineringslagen leder till att det inte varit fråga om direkt diskriminering eftersom regionens beslut att inte erbjuda barnmorskan arbete inte grundades på hennes religiösa övertygelse utan på att hon inte avsåg att utföra vissa arbetsuppgifter som ingick i anställningarna,

– att bedömningen enligt diskrimineringslagen innebär att det inte heller varit fråga om indirekt diskriminering eftersom regionen haft rätt att ställa upp ett krav att alla barnmorskor ska vara beredda att arbeta med alla arbetsuppgifter inom kvinnoklinikerna inklusive arbete med aborter,

– att det inte skett någon kränkning av barnmorskans åsikts- och yttrandefrihet.

Dom AD 2017 nr 23 i mål B 10/16

St. Nygatan 2 A-B
Box 2018
103 11 STOCKHOLM
Tel. 08-617 66 00
Fax. 08-617 66 15