Arbetsdomstolenhttp://www.arbetsdomstolen.sehttp://www.arbetsdomstolen.se/upload/bilder/sigill.gifArbetsdomstolens meddelade domarArbetsdomstolen är en specialdomstol med uppgift att pröva arbetsrättsliga tvistersv-sehttp://www.arbetsdomstolen.sekansliet@arbetsdomstolen.se (Kansliet)-Arbetsdomstolen meddelar inga domar/beslut onsdagen den 11 september 2019http://www.arbetsdomstolen.se/pages/page.asp?lngID=4&lngNewsID=1771&lngLangID=1