Arbetsdomstolenhttp://www.arbetsdomstolen.sehttp://www.arbetsdomstolen.se/upload/bilder/sigill.gifArbetsdomstolens meddelade domarArbetsdomstolen är en specialdomstol med uppgift att pröva arbetsrättsliga tvistersv-sehttp://www.arbetsdomstolen.sekansliet@arbetsdomstolen.se (Kansliet)Dom nr 64/17, Mål nr B 113/16, 2017-12-06N.E. i Kista mot M.E. i Kista Överklagade avgörandet: Solna tingsrätts dom den 10 oktober 2016 i mål nr T 5712-15. Målet gällde lönefordran. Domen innebar att tingsrättens dom ändrades. Ledamöter: Karin Renman, Håkan Lundquist, Inga Jerkeman, Karl Olof Stenqvist, Göran Söderlöf, Staffan Holmertz och Carl-Gustaf Hjort. Enhälligt. Rättssekreterare: Marie Lifvendahl http://www.arbetsdomstolen.se/pages/page.asp?lngID=4&lngNewsID=1614&lngLangID=1Dom nr 63/17, Mål nr B 11/17, 2017-12-06F.A. i Alingsås mot J.A. i Alingsås Överklagade avgörandet: Alingsås tingsrätts dom den 5 oktober 2016 i mål T 918-15. Målet gällde semesterersättning m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut delvis ändrades. Ledamöter: Sören Öman, Karl Olof Stenqvist och Håkan Löfgren. Enhälligt. Rättssekreterare: Lotta Bodelius http://www.arbetsdomstolen.se/pages/page.asp?lngID=4&lngNewsID=1613&lngLangID=1Dom nr 62/17, Mål nr A 160/16, 2017-12-06Skadestånd för brott mot 11 § medbestämmandelagen.http://www.arbetsdomstolen.se/pages/page.asp?lngID=4&lngNewsID=1612&lngLangID=1