Arbetsdomstolenhttp://www.arbetsdomstolen.sehttp://www.arbetsdomstolen.se/upload/bilder/sigill.gifArbetsdomstolens meddelade domarArbetsdomstolen är en specialdomstol med uppgift att pröva arbetsrättsliga tvistersv-sehttp://www.arbetsdomstolen.sekansliet@arbetsdomstolen.se (Kansliet)-Arbetsdomstolen meddelar inga domar/beslut onsdagen den 18 juli 2018.http://www.arbetsdomstolen.se/pages/page.asp?lngID=4&lngNewsID=1678&lngLangID=1