2023-01-11, AD 2023 nr 1

Domen refereras inte

Mål nr

A 116/22

Parter

Svenska Byggnadsarbetareförbundet
mot
Bygg & Fönsterteknik i Örebro AB

Saken

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

 

Ledamot: Karin Renman
Rättssekreterare: Eira Arb Zackrisson