2023-01-18, AD 2023 nr 3

Kollektivavtalstolkning. Tvisten gäller en bestämmelse om s.k. vederlag i ett kollektivavtal för sjöbefäl mellan Almega Tjänsteföretagen och Sjöbefälsföreningen (strömmaavtalet). – Arbetsdomstolen bedömer den situationen att det i ett kollektivavtal har använts ett begrepp som inte definieras i avtalet, men som förekommer eller har förekommit i för avtalsområdet central lagstiftning. I sådana fall får det ofta antas att kollektivavtalsparterna avsett att begreppet ska ha samma innebörd som lagstiftningen och användas på samma sätt som där. Det kan åtminstone antas att de vid användningen av begreppet inspirerats av lagstiftningen på ett sådant sätt att det får anses ankomma på den part som anser att begreppet ska ha en annan betydelse eller funktion än enligt lagstiftningen att klargöra det för motparten.

Mål nr

A 2/21

Parter

Sjöbefälsföreningen
mot
Almega Tjänsteföretagen och Rederiaktiebolaget Ballerina

Sökord

Vederlag, Sjöbefäl, Arbetstid, Kollektivavtal, Kollektivavtalstolkning

Rättsfall

AD 2012 nr 18

Läs domen här

AD 3/23.pdf (öppnas i nytt fönster)