2023-01-18, AD 2023 nr 4

Domen refereras inte

Mål nr

B 39/22

Parter

S.F.
mot
Staten genom Polismyndigheten

Saken

Målet gällde lönefordran. Domen innebar att tingsrättens domslut ändrades.

 

Ledamot: Sören Öman, Ulrika Stenbeck Gustavson, Per-Anders Edin, Marcus Dahlsten, Johanna Torstensson, Torbjörn Hagelin och Anders Johansson. Enhälligt.

Rättssekreterare: Pontus Bromander