2017-03-22

Arbetsdomstolen har idag dömt staten att betala skadestånd till en rektor för sameskolan i Jokkmokk som aldrig fick börja arbetet.

Arbetsdomstolen har idag dömt staten att betala skadestånd till en rektor för sameskolan i Jokkmokk som aldrig fick börja arbetet.

Nämnden för sameskolstyrelsen anställde först en person till rektor för sameskolan och en kort tid därefter en annan person på samma befattning. Frågan är om den sist anställde rektorn borde ha förstått att beslutet att anställa honom kunde vara felaktigt.

Arbetsdomstolen tar inte ställning till frågan om anställningsbeslutet var felaktigt eller inte. Däremot anser Arbetsdomstolen att rektorn var i god tro om att beslutet att anställa honom var riktigt. I och med att rektorn inte fick börja arbetet anses han felaktigt avskedad. Staten ska därför betala skadestånd till den avskedade rektorn.