2018 - Pressmeddelanden

Publicerade meddelanden

En kvinna gjorde en förfrågan om arbete som tolk. Tolkföretaget avbröt rekryteringsförfarandet efter att kvinnan under en anställningsintervju inte handhälsat på en manlig företrädare för företaget. Arbetsdomstolen har i en dom i dag kommit fram till att kvinnan blev utsatt för indirekt diskriminering och att företaget ska betala 40 000 kr i diskrimineringsersättning till henne.

Arbetsdomstolen har i en dom i dag kommit fram till att 25 arbetstagare, som var medlemmar i Svenska Hamnarbetarförbundet, lade ned arbetet i Göteborgs hamn under 30 minuter den 26 januari 2017. En förutsättning för att ålägga arbetstagare att betala allmänt skadestånd för olovlig stridsåtgärd är att det finns kollektivavtal mellan arbetsgivaren och arbetstagarnas fackliga organisation. Eftersom det inte fanns något sådant kollektivavtal, har arbetstagarna redan därför inte kunnat åläggas skadeståndsskyldighet.

AD har i dag dömt i ett mål om diskriminering där en kvinnlig lärarvikarie av religiösa skäl inte ville handhälsa på manliga kollegor.