2018-04-11

AD har i dag dömt i ett mål om diskriminering där en kvinnlig lärarvikarie av religiösa skäl inte ville handhälsa på manliga kollegor.

Unionen gjorde gällande att en lärarvikarie, som hyrts in av en skola från ett bemanningsföretag, utsatts för diskriminering av skolan som har samband med religion.

Enligt Unionen ställde skolan krav på att lärarvikarien skulle handhälsa även på manliga kollegor och förorsakade därigenom att lärarvikarien inte kunde utföra inplanerade eller framtida vikarieuppdrag på skolan. Unionen gjorde också gällande att skolan måste ha insett att dess handlande skulle kunna leda till att lärarvikarien inte längre ansåg sig kunna arbeta kvar men att skolan inte gjorde något för att klargöra att det inte var meningen.

Skolan invände bland annat att något krav inte ställts och att det var lärarvikarien själv som valde att inte komma tillbaka.

Enligt Arbetsdomstolen har Unionen inte lyckats bevisa att skolan krävt av lärarvikarien att hon skulle handhälsa på manliga kollegor. Domstolen har därför inte funnit att Unionen gjort antagligt att lärarvikarien diskriminerats. Någon prövning av om ett krav på handhälsning skulle strida mot diskrimineringslagen har därmed inte gjorts.

Arbetsdomstolens målnummer A 12/17, dom nr 19/18